Page 3 - Pitoresk Sergi
P. 3

“İfsak 222. Ve 223. Dönem Temel Fotoğraf Semineri” fo-
                         toğraf projesinin konusunu düşünürken hem fotoğ-
                         rafı hem de sanatı ele almak istedim. En temel sa-
                         nat terimlerinden olan “Pitoresk” adını, proje konusu
                         olarak seçtiğimde, pek çok arkadaşımın bu terimi ilk
                         kez duyduğunu ya da garipsediğini gördüm. “Fotoğraf
                         sanatçısı” tabirinin, her iki kelimeyi de oldukça hafife
                         alan kişiler tarafından rahatça kullanıldığı bir dönem-
                         de olduğumuzu düşünüyorum.

                         “Pitoresk” isimli projemizde, iki amacım vardı. Birinci-
                         si, proje katılımcılarına güncel fotoğraf sanatı ortamı-
                         nı vurgulayabilmek. İkincisi, tüm katılımcıları serbest
                         bırakmak ve resmedilmeye değer bulduklarını rahatça
                         fotoğraflayabilmelerini sağlamak. Neticede, fotoğraf
                         değerlendirmeleri için seçtikleri fotoğrafları ne sebep-
                         le fotoğraflanmaya değer bulduklarını sorgulatabil-
                         mek, fark etmelerini sağlayabilmek.

                         Oldukça keyifli, arkadaşça, dostça geçen toplantılar-
                         la verimli olduğunu düşündüğüm bir proje çalışması
                         oldu.


                         Tüm katılan arkadaşlarımı tebrik ediyor, yardımcım
                         Vehbi Koç’a teşekkür ediyorum.

                                                  Özhan Özde
   1   2   3   4   5   6   7   8