Page 9 - Pitoresk Sergi
P. 9

Birgül TAŞ

                         Herkesin bu işe başlarken bir
                         dönüm noktası vardır, benim-
                         ki de ZENİT 12 XP’yi elime alıp
                         deklanşör ve film sarma sesi-
                         nin büyüsüne kapıldığım anda
                         başladı.Fotoğraf çekerken her-
                         kesin gözle gördüğü güzelliği
                         fotoğrafta yansıtmaktan zi-
                         yade, hayatımızda çirkin ola-
                         rak adlandırdığımız şeylerdeki
                         derinliği, gizemi, gizli güzel-
                         liği, belki de farklı kültürlerin
                         yaşam içindeki duruşu, mistik
                         farklılıkları fotoğraf kareme
                         yansıtma isteği asıl bana il-
                         ham kaynağı oldu. Ve bunun
                         için profesyonel bir eğitim al-
                         mak için kendimi IFSAK ailesi
                         içinde buldum.Hayatın içinde
                         hayallerine giden yolda ilerle-
                         menin yaşı yoktur, düşüncesi
                         içerisinde olsam da gerçek an-
                         lamda fotoğrafa geç başlama-
                         nın pişmanlığı ile hayıflansam
                         da kaybedilen zamanı telafi
                         edercesine halen öğrenmeye
                         devam ediyorum. Kitaplarında
                         kaybolduğumuz Tolstoy bile
                         67’sinde bisiklete binmeyi öğ-
                         rendiyse benim daha öğren-
                         mek için çok zamanım var da
                         diyebilirim ;) Artık farklı bak-
                         mayı, görmeyi bir nebze olsa
                         da öğrendim. Sanırım üçün-
                         cü gözü buldum. Lakin Işığa
                         duyarlı bir astigmat göz gibi,
                         henüz netleme yapamıyor. Bu
                         nedenle halen çok amatör bir
                         fotoğrafçıyım. ;) Tüm bu oluşu-
                         mun içerisinde emeklerinden
                         ve paylaşımlarından dolayı
                         Özhan ÖZDE hocama sonsuz
                         teşekkürlerimle.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12